Vízia a poslanie

NASA misia

Komunikácia, spolupráca, win-win.

Podnikateľský duch

Profesionalita, obetavosť, snaha o dokonalosť, orientácia na ľudí, spoluvytváranie budúcich inovácií, integrita, služby a obojstranne výhodné.

1) Firemná filozofia

Hľadajúci pravdu a pragmatickí, jednotní a napredovaní.

2) Koncept produktu

Neustále zdokonaľujte koncept produktu, sledujte dokonalosť.

3) Koncept talentu

Len používaním môžeme rásť spolu.

4) Koncept zodpovednosti

Kvalita na prvom mieste, zákazník na prvom mieste.